Cách sửa lỗi Windows Defender 0x800700aa trên máy tính

Cách sửa lỗi Windows Defender 0x800700aa trên máy tính

Một trong số những lỗi phổ biến trên Windows Defender là lỗi “0x800700aa”. Nguyên nhân của lỗi 0x800700aa chưa được xác định cụ thể nhưng chúng ta vẫn có các giải pháp để xử lý lỗi. Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi Windows Defender 0x800700aa của Windows 10.

1. Sửa lỗi Windows Defender 0x800700aa bằng Services

Services cung cấp các dịch vụ sẵn có trên Windows 10, bạn có thể truy cập trực tiếp vào đây để tùy chỉnh một số dịch vụ, bao gồm cả Windows Defender.

Bước 1: Bạn hãy mở Menu Start và nhập Services để mở trình dịch vụ của Windows 10.

Mở Menu Start và nhập Services

Bước 2: Sau đó, bạn hãy tìm đến mục Windows Defender Advanced Threat Protection Service.

Tìm đến mục “Windows Defender Advanced Threat Protection Service”

Bước 3: Trong cửa sổ thiết lập, bạn hãy thay đổi Startup Type thành Automatic và nhấn Apply => OK để đồng ý.
Sau khi hoàn tất, bạn hãy khởi động lại máy tính để kiểm tra.

Đổi Startup Type thành Automatic và nhấn Apply - OK

2. Sửa lỗi Windows Defender 0x800700aa bằng Registry Editor

Registry Editor cho bạn can thiệp vào rất nhiều dữ liệu khác nhau trên máy tính và đây cũng là công cụ ưa thích được sử dụng mỗi khi máy tính gặp phải lỗi.

Bước 1: Bạn hãy mở Menu Start và nhập Registry Editor để mở.

Mở Menu Start và nhập Registry Editor để mở

Bước 2: Sau đó, bạn hãy sao chép liên kết sau đây và dán vào thanh điều hướng để chuyển đến thư mục cần sử dụng.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WinDefend

Dán HKEY_LOCAL_MACHINE-SYSTEM-CurrentControlSet-Services-WinDefendvào thanh điều hướng

Bước 3: Trong thư mục của WinDefend, bạn hãy tìm đến mục Start và nhấn đúp chuột để mở.

Trong thư mục của WinDefend, tìm đến mục Start và nhấn đúp chuột để mở

Bước 4: Cuối cùng, bạn chỉ cần thay đổi Value Data thành 2 và nhấn OK để hoàn tất.

Đổi Value Data thành 2 và nhấn OK

3. Sửa lỗi Windows Defender 0x800700aa bằng CMD

CMD – Command Prompt cung cấp rất nhiều tính năng khác nhau thông qua các dòng mã lệnh và bạn có thể sử dụng chúng để kiểm tra, sửa lỗi một cách nhanh chóng.

Bước 1: Bạn hãy mở Menu Start và nhập CMD để mở Command Prompt.

Mở Menu Start và nhập CMD để mở Command Prompt

Bước 2: Sau đó, bạn hãy lần lượt sao chép các lệnh dưới và dán vào Command Prompt để Windows tự động sửa lỗi.

regsvr32 wuaueng.dll
regsvr32 wucltui.dll
regsvr32 softpub.dll
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 initpki.dll
regsvr32 wups.dll
regsvr32 wuweb.dll
regsvr32 atl.dll
regsvr32 mssip32.dll

Nhập các lệnh sau vào CMD để Windows tự sửa lỗi

Bước 3: Khi đã hoàn tất chạy các lệnh xong, bạn hãy thoát CMD và khởi động lại máy tính để kiểm tra.

Khi chạy các lệnh xong, thoát CMD và khởi động lại máy tính

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi Windows Defender 0x800700aa trên Windows 10: Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

 

Viết bình luận