Cách gỡ cài đặt ứng dụng trên Ubuntu

Gỡ cài đặt ứng dụng trên Ubuntu không hề khó khăn và phức tạp mà vô cùng đơn giản. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng khám phá những cách gỡ cài đặt ứng dụng trên Ubuntu vô cùng đơn giản.

Cách gỡ cài đặt ứng dụng trên Ubuntu

1. Gỡ cài đặt bằng Ubuntu Software

Bước 1: Bạn click vào Show Application (1) => tìm kiếm (2).

Click vào Show Application và chọn tìm kiếm

Tiếp theo, bạn nhập từ khoá Ubuntu (3) và chọn Ubuntu Software (4).

Nhập từ khoá Ubuntu và chọn Ubuntu Software

Bước 2: Bạn click vào thẻ Installed (1) => Remove (2).

Click vào thẻ Installed và chọn Remove

Bước 3: Bạn click vào Remove để gỡ cài đặt.

Click vào Remove để gỡ cài đặt

Bước 4: Bạn nhập mật khẩu đăng nhập (1) => Authenticate (2).

Nhập mật khẩu đăng nhập và chọn Authenticate

Sau khi gỡ cài đặt thành công, bạn click vào X để đóng cửa sổ lại.

Sau khi gỡ cài đặt thành công, bạn click vào X để đóng cửa sổ lại

2. Gỡ cài đặt bằng Terminal

Bước 1: Bạn click chuột phải vào Desktop => Open in Terminal.

Click chuột phải vào Desktop và chọn Open in Terminal

Bước 2: Bạn nhập lệnh sau và ấn Enter.

dpkg --list

Nhập lệnh dpkg --list

Tiếp theo, bạn tìm tên ứng dụng cần xoá và ghi nhớ tên. Trong hình dưới thì mình sẽ gỡ ứng dụng yelp.

Bạn tìm tên ứng dụng cần xoá và ghi nhớ tên

Bước 3: Bạn nhập lệnh sau và ấn Enter.

sudo apt-get --purge remove Tên ứng dụng

Với Tên ứng dụng là tên ứng dụng bạn cần gỡ bỏ.

Nhập lệnh sudo apt-get --purge remove Tên ứng dụng

Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu máy tính của bạn và nhấn Enter.

Nhập mật khẩu máy tính của bạn và nhấn Enter

Sau đó, bạn bấm Y và Enter để đồng ý gỡ chương trình.

Bấm Y và Enter để đồng ý gỡ chương trình

Sau khi lệnh chạy xong và không báo lỗi tức là quá trình gỡ cài đặt thành công.

Sau khi lệnh chạy xong và không báo lỗi tức là quá trình gỡ cài đặt thành công

Qua hướng dẫn trong bài viết thì bạn sẽ thấy thao tác gỡ cài đặt ứng dụng trên Ubuntu vô cùng đơn giản. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận