Cách chuyển thư mục Download mặc định trên Windows 10 sang ổ đĩa khác

Thư mục Download mặc định được đặt trong ổ C và điều bất tiện xảy ra khi ổ C của bạn gần đầy. Với mẹo nhỏ sau đây, bạn có thể chuyển thư mục Download mặc định trên Windows 10 sang ổ khác vô cùng nhanh chóng và đơn giản.

Cách chuyển thư mục Download mặc định trên Windows 10 sang ổ đĩa khác

1. Sử dụng Folder Properties

1.1. Di chuyển thư mục Downloads sang ổ đĩa khác với Folder Properties

Bước 1: Bạn click chuột phải vào Downloads (1) => Properties (2).

Click chuột phải vào Downloads rồi chọn Properties

Bước 2: Bạn chuyển sang thẻ Location (1) => Move… (2).

Chuyển sang thẻ Location rồi chọn Move

Bước 3: Bạn chọn ổ đĩa mới (1) => Select Folder (2).

Chọn Select Folder

Bạn click vào Apply (3) => OK (4).

Click vào Apply rồi nhấn OK

Bấm Yes để đồng ý chuyển file sang ổ đĩa mới.

Bấm Yes để đồng ý chuyển file sang ổ đĩa mới

Bước 4: Sau khi thực hiện xong, bạn mở ổ đĩa đã di chuyển và kiểm tra.

Mở ổ đĩa đã di chuyển và kiểm tra

1.2. Di chuyển thư mục Downloads về mặc định

Bước 1: Bạn click chuột phải vào thư mục Downloads vừa di chuyển (1) => Properties (2).

Click chuột phải vào thư mục Downloads vừa di chuyển và chọn Properties

Bước 2: Bạn chuyển sang thẻ Location (1) => Restore Default (2).

Chuyển sang thẻ Location và click vào Restore Default

Bấm Apply (3) để áp dụng và bấm Yes (4) để di chuyển thư mục về mặc định.

Bấm Apply để áp dụng và bấm Yes để di chuyển thư mục về mặc định

Bước 3: Để tránh phát sinh lỗi thì bạn click vào No (1) => OK (2) và di chuyển các file trong thư mục Downloads thủ công.

Click vào No rồi chọn OK

2. Di chuyển thư mục Downloads bằng Windows Settings

Bước 1: Bạn click vào Start (1) => Settings (2).

Click vào Start và chọn Settings

Bước 2: Bạn click vào System.

Chọn thẻ System

Bước 3: Bạn click vào Storage (1) => Change where new content is saved (2).

Chọn Change where new content is saved

Bước 4: Bạn thay đổi các mục sang ổ D (1) => Apply (2).

Thay đổi các mục sang ổ D và click vào Apply

Sau khi thiết lập xong thì các mục bạn tải về sẽ tự động lưu sang ổ đĩa khác.

Sau khi thiết lập xong thì các mục bạn tải về sẽ tự động lưu sang ổ đĩa khác

Với hướng dẫn nhanh chóng, đơn giản, bạn có thể thay đổi thư mục tải về và tránh tình trạng bị đầy bộ nhớ. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận