Các mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất

Bạn đang không hài lòng với công việc hiện tại của bạn vì mức lương không xứng đáng, môi trường làm việc không tốt, vị trí công việc không phù hợp hay bạn có lý do cá nhân nào khác mà không thể tiếp tục với công việc hiện tại.

Nếu bạn làm công việc tự do thì bạn chỉ cần xin nghỉ trực tiếp bằng lời nói người giao việc cho bạn. Nhưng nếu bạn làm ở các công ty, các cơ quan xí nghiệp nhà nước, giáo viên của các trường học… mà muốn nghỉ việc thì chắc chắn bạn cần phải viết một đơn xin nghỉ việc để gửi đến Ban Giám đốc, lãnh đạo Công ty, các phòng Hành chính, hiệu trưởng… trực tiếp nơi bạn làm việc.

Các mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất

Bạn đang muốn viết đơn xin nghỉ việc nhưng chưa biết mẫu đơn xin nghỉ việc được viết như thế nào? Vậy hãy cùng tham khảo các mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất trong bài viết này.

Dưới đây là các mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất dành cho các vị trí cần xin nghỉ việc, các bạn có thể tải nhiều hơn các mẫu đơn ở cuối bài viết.

Mẫu đơn xin nghỉ việc đơn giản

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty…………………………………

Trưởng phòng Hành chính.

Tôi tên là                                : ..............................................................................................

Hiện đang công tác tại phòng: ..............................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Ban Giám đốc Công ty cho tôi xin nghỉ việc vì lý do:

.……………………………………………………………………………………………………….. 

kể từ ngày ........................................

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công ty, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc cũng như tài sản lại cho người quản lý trực tiếp của tôi là ông/bà....................................................

Tôi xin chân thành cám ơn!

…., ngày….. tháng…..năm……

                                                                                                   Người làm đơn

Mẫu đơn xin nghỉ việc hay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty ABC

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Tôi tên là: .................................................. ................................................

Bộ phận : .................................................. .................................................

Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại ABC trong thời gian sắp tới. Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong thời gian qua. Trong quá trình làm việc tại đây, công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp chân thành cùng với một môi trường làm việc tốt. Tôi chân thành cầu chúc cho ông và công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.

Tôi quyết định ngưng công việc để tiếp tục công việc học tập cá nhân cũng như giải quyết một số công việc trong gia đình tôi thời gian tới. Tôi sẽ rất hân hạnh được giúp công ty trong việc giúp đỡ, hướng dẫn và hợp tác với người thay vào vị trí của tôi hiện nay nếu công ty có nhu cầu, cũng như sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của công ty trong thời gian sau này với khả năng của mình ở vai trò khác hoặc hợp tác với công ty, nếu có thể.

Tôi xin chân thành cảm ơn công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa, rất mong ABC của chúng ta ngày càng thịnh vượng.

………, ngày … tháng … năm …

Người làm đơn

Mẫu đơn xin nghỉ việc dành cho giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC NGÀNH GIÁO DỤC

Kính gửi: - Sở GD&ĐT ..............................................

- Hiệu trưởng trường .....................................

Tôi tên là: ..........................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:........................................................................................................

Ngày vào ngành:................................................................................................................

Trình độ chuyên môn:.........................................................................................................

Chức vụ: ............................................. Tổ chuyên môn:......................................................

Đơn vị công tác: Trường ......................................................................................................

Nay tôi làm đơn này, kính xin lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo trường cho tôi được thôi việc kể từ ngày..........tháng……năm..……….

Lý do: .................................................. ............................................................................

…….................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc. Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

..................., ngày……..tháng…… năm ……..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                    (ký và đóng dấu)

Mẫu đơn xin nghỉ việc dành cho công nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***------

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi :      Ban lãnh đạo Công ty………………………………………………….

                        Trưởng phòng …………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận làm việc:.......................................................................................... ……………………….

Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại Công ty ………….  trong thời gian sắp tới. Tôi quyết định nhận vị trí công việc mới để tìm thêm cơ hội phát triển mới, phù hợp với chuyên môn và khả năng làm việc của tôi.

Tôi thực sự lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong suốt X năm. Trong quá trình làm việc tại đây, Công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp tốt cùng với một môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc cho Công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.

Vậy tôi làm đơn này xin được nghỉ việc từ ngày ………………. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình một cách đầy đủ và có trách nhiệm.

Rất mong được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.......... , ngày ……tháng ….. năm 20......

      Người làm đơn

        Ý kiến của trưởng bộ phận 

 

Click vào đấy để tải các mẫu đơn ở trên và một số mẫu đơn khác.

Hi vọng với các mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất mà bài viết cung cấp, các bạn có thể chọn được mẫu đơn phù hợp với mình.

Viết bình luận