Áp dụng một hiệu ứng phối màu dựng sẵn trong PowerPoint

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách áp dụng một hiệu ứng phối màu dựng sẵn trong PowerPoint.

Bước 1: Vào thẻ Design -> Variants -> lựa chọn 1 trong các mẫu dựng sẵn:

Vào thẻ Design - Variants - lựa chọn 1 trong các mẫu dựng sẵn

Bước 2: Nếu muốn lựa chọn các kiểu phối màu khác kích chọn mũi tên -> Colors -> danh sách các màu phối hợp hiển thị -> lựa chọn màu phù hợp với slide của bạn:

Lựa chọn các kiểu phối màu khác cho slide

Bước 3: Trường hợp muốn chọn thêm các hiệu ứng khác cho màu nền kích chọn Effects -> lựa chọn hiệu ứng phù hợp:

Thêm các hiệu ứng khác cho màu nền kích chọn Effects

Bước 4: Để slide có màu sắc nổi bật hơn kích chọn Background Style để lựa chọn thêm 1 số mẫu màu nền dựng sẵn:

Để slide có màu sắc nổi bật hơn kích chọn Background Style

- Kết quả sau khi áp dụng các mẫu dựng sẵn:

Kết quả sau khi áp dụng các mẫu dựng sẵn

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách áp dụng một hiệu ứng phỗi màu dựng sẵn trong PowerPoint.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận