Áp dụng hiệu ứng Gradient cho màu nền trong PowerPoint

Bài viết dưới đây giới thiệu chi tiết tới các bạn cách áp dụng hiệu ứng Gradient cho màu nền trong PowerPoint.

Bước 1: Vào thẻ Design -> Format Background:

Vào thẻ Design - Format Background

Bước 2: Cửa sổ Format Background xuất hiện kích chọn Gradient Fill -> lựa chọn màu xuất hiện đầu tiên trong mục Preset gradient:

Cửa sổ Format Background xuất hiện kích chọn Gradient Fill

Bước 3:

- Kích chọn Type lựa chọn kiểu xuất hiện của các màu.

- Chọn màu xuất hiện đầu tiên trong mục Color.

- Nếu muốn thêm các màu khác kích chọn Add Gradient stop -> lựa chọn màu cho màu tiếp theo này, tương tự bạn muốn add bao nhiều màu tạo nền cho Slide tùy ý, nếu không muốn chọn một màu nào đó kích chọn mũi tên tô theo các màu đã chọn trong mục Gradient stop kích chọn biểu tượng Remove Gradient stop.

- Ngoài ra bạn có thể thay đổi độ trong suốt cho màu nền bằng cách thay đổi thông số trong mục Transparency:

Kích chọn Type lựa chọn kiểu xuất hiện của các màu

Bước 4: Cuối cùng kích chọn Apply to All để áp dụng cho toàn bộ slide (nếu chỉ muốn áp dụng cho slide hiện tại thực hiện đóng cửa sổ Format Background):

Cuối cùng kích chọn Apply to All để áp dụng cho toàn bộ slide

- Trường hợp không muốn áp dụng các thiết lập màu -> kích chọn Reset Background.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách áp dụng hiệu ứng Gradient cho màu nền trong PowerPoint.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận