1m bằng bao nhiêu dm, cm, mm

m, dm, cm, mm là các đơn vị đo chiều dài mà chúng ta thường gặp, nhưng nếu các bạn quên cách đổi giữa các đơn vị m, dm, cm, mm, vậy mời các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để nhớ lại cách chuyển 1m bằng bao nhiêu dm, cm, mm nhé.

1m bằng bao nhiêu dm, cm, mm?

Dưới đây bài viết chia sẻ đến các bạn các đơn vị m, dm, cm, mm và 1m bằng bao nhiêu dm, cm, mm, mời các bạn cùng theo dõi.

Đơn vị m, dm, cm, mm là gì?

  • m là viết tắt của từ mét (meter) là đơn vị đo khoảng cách, một trong 7 đơn vị cơ bản trong hệ đo lường quốc tế (SI).
  • dm là viết tắt của đêximét, đây là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét, được suy ra từ đơn vị cơ bản mét. Một đêximét bằng 1/10 mét.
  • cm là viết tắt của xen-ti-mét hay xăng-ti-mét, đây là một khoảng cách bằng 1/100 mét.
  • mm là viết tắt của milimét, đây là một khoảng cách bằng 1/1000 mét.

1m bằng bao nhiêu dm, cm, mm?

1m bằng bao nhiêu dm, cm, mm? (2)

Thứ tự từ đơn vị m đến mm sẽ giảm dần như sau m > dm > cm > mm. Từ đơn vị m khi đổi sang đơn vị thấp hơn sẽ bằng 10 lần đơn vị sau. Như vậy:

  • 1m = 10dm
  • 1m = 100cm
  • 1m = 1000mm

1m bằng bao nhiêu dm, cm, mm? (3)

  • 1dm = 10cm
  • 1dm = 100mm
  • 1cm = 10mm

Ngược lại 1dm = 0.1m; 1cm = 0.01m; 1mm = 0.001m;

Cách chuyển từ m sang dm, cm, mm

Cách 1: Tính trực tiếp

Chuyển m sang dm các bạn nhân số m với 10.

Ví dụ: 6m = 6 x 10 = 60 dm.

Chuyển m sang cm các bạn nhân số m với 100.

Ví dụ: 6m = 6 x 100 = 600cm.

Chuyển m sang mm các bạn nhân số m với 1000.

Ví dụ: 6m = 6 x 1000 = 6000mm.

Cách 2: Sử dụng Google

Chuyển m sang dm, các bạn nhập ?m = dm (trong đó ? là số m) và nhấn Tìm kiếm.

Ví dụ: Nếu các bạn muốn chuyển 6m sang dm thì các bạn nhập 6m = dm và nhấn Tìm kiếm, kết quả sẽ được hiển thị.

Cách chuyển từ m sang dm, cm, mm

Chuyển m sang cm, các bạn nhập ?m = cm (trong đó ? là số m cần chuyển) và nhấn Tìm kiếm.

Ví dụ: Nếu các bạn muốn chuyển 6m sang dm thì các bạn nhập 6m = cm và nhấn Tìm kiếm, ngay lập tức kết quả sẽ được hiển thị.

Viết bình luận