Những câu ca dao tục ngữ về thầy cô hay nhất

Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người.” Câu nói ấy đã trở thành bất hủ mà mọi người đều ghi nhớ. Bởi thế mà việc dạy và học từ xa xưa cho đến nay là một truyền thống hết sức cao quý của người Việt và luôn được coi là một việc vô cùng thiêng liêng được thể hiện qua những câu ca dao tục ngữ. Dưới đây là tổng hợp những câu ca dao tục ngữ về thầy cô hay nhất, mời các bạn cùng đọc.

Những câu ca dao tục ngữ về thầy cô hay nhất

1. Bán tự vi sư, nhất tự vi sư

2.  Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

3.  Không thầy đố mày làm nên

4. Học thầy không tày học bạn

5. Một kho vàng không bằng một nang chữ

6. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học

7. Ăn vóc học hay

8. Ông bảy mươi học ông bảy mốt

9. Dốt đến đâu học lâu cũng biết

10. Người không học như ngọc không mài

11. Trọng thầy mới được làm thầy

12.  Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi

13. Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc

Những câu ca dao tục ngữ về thầy cô hay nhất - 2

14.  Nhất quý nhì sư

15. Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy

16. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

17. Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

18. Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy

Nghĩ sao cho bố những ngày ước mong.

19. Ơn thầy soi lối mở đường

20. Cho con vững bước dặm trường tương lai

21.  Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây

22. Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.

23. Mấy ai là kẻ không thầy

24. Thế gian thường nói đố mày làm nên.

25. Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi

Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng.

26. Mười năm rèn luyện sách đèn

Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

Những câu ca dao tục ngữ về thầy cô hay nhất - 3

27. Mẹ cha công đức sinh thành

Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

28. Ơn Thầy không bằng gốc bễ,

Nghĩa Thầy Gánh vác cuộc đời học sinh.

29. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

30. Công cha, áo mẹ, chữ thầy

Gắng công mà học có ngày thành danh.

31. Bẻ lau làm viết chép văn

Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy.

Những câu ca dao tục ngữ về thầy cô hay nhất - 4

32. Dốt kia thì phải cậy thầy

Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.

33. Đến đây viếng cảnh viếng thầy

Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần.

34. Ở đây gần bạn gần thầy

Có công mài sắt có ngày nên kim.

35. Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng trí thức

Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương.

36. Con ơi ham học chớ đùa

Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo.

37. Con hơn cha là nhà có phúc

Trò hơn thầy là đất nước yên vui.

38. Con ơi ghi nhớ lời này

Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

39. Chữ thầy trong cõi người ta

Dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy.

40. Thời gian dẫu bạc mái đầu

Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy.

41. Dạy con từ thuở tiểu sinh

Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi

Học cho "cách vật trí tri"

Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.

42.  Ai người đánh thức đêm trường mộng

Ai soi đường lồng lộng ánh từ quang

Ai thắp lửa bồ đề tỏa sáng.

Đạo vô vi sưởi ấm cả trần gian

43. Mồng một thì đi tết cha

Mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy.

44. Bẻ lau làm viết chép văn

Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy

45. Bồng bồng mẹ bế con sang

Đò dọc quan cấm đò ngang không chèo

Muốn sang thì bắt cầu kiều

Muốn con hay chữ, thì yêu lấy thầy!

Những câu ca dao tục ngữ về thầy cô hay nhất - 5

46. Con ơi ham học chớ đùa

Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo

47. Cơm cha áo mẹ chữ thầy

Gắng công mà học có ngày thành danh

48. Cơm cha áo mẹ chữ thầy

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao

49. Con hơn cha là nhà có phúc

Trò hơn thầy là đất nước yên vui

50. Con ơi ghi nhớ lời này

Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên

51. Con cóc là cậu ông Trời

Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho

Con cóc là cậu thầy nho

Hễ ai nuôi nó trời cho quan tiền

52. Dốt kia thì phải cậy thầy

Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên

Những câu ca dao tục ngữ về thầy cô hay nhất - 6

53. Dạy con từ thuở tiểu sinh

Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi

Học cho "cách vật trí tri"

Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông

54. Đến đây viếng cảnh viếng thầy       

Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần

55. Ở đây gần bạn gần thầy      

Có công mài sắt có ngày nên kim

56. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây

Công cha cũng trọng, nghĩa thầy cũng sâu.

57. Học trò thò lò mũi xanh

Ăn vụng bánh đúc chạy quanh nhà thầy

58. Mấy ai là kẻ không thầy

Thế gian thường nói: đố mày làm nên !

60. Ngày nào em bé cỏn con

Bây giờ em đã lớn khôn thế này

61. Cơm cha, áo mẹ, công thầy

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao

62. Sự đời phải nghĩ mà răn

Phải nuốt lời bạn phải ăn lời thầy

63. Dốt kia thì phải cậy thầy

Vụng kia cậy bạn (thợ) thì mày mới nên

64. Khó thì hết thảo hết ngay

Công cha cũng bỏ, nghĩa thầy cũng quên

Hy vọng những bài ca dao tục ngữ về thầy cô mà tôi đã tổng hợp được sẽ là tài liệu tham khảo cũng như khiến cho các bạn có những phút giây thoải mái cùng đắm chìm vào những nét đẹp được truyền lại từ ngàn đời nay và cũng đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến cho bài viết nhé.

Viết bình luận