Cách sử dụng System Restore trong Windows: Tắt, bật, tạo, phục hồi System Restore

Có lẽ nhiều bạn chưa hiểu System Restore là gì, được ứng dụng để làm gì trong máy tính. System Restore là tiện ích của Window cho phép người dùng khôi phục lại trạng thái của Window tại 1 thời điểm nào đó. Thời điểm khôi phục có thể do máy định hoặc người dùng tự tạo 1 thời điểm. Phần mềm, dữ liệu tính từ sau thời điểm khôi phục đều bị xóa. Nếu sau quá trình khôi phục bạn thấy máy tính trở nên tồi tệ hơn thì vẫn có thể trở lại thời điểm trước khi khôi phục nhé.

Thông thường máy tính tự tạo thời điểm Restore giữa 1 và 3 tuần. Nhưng để an toàn các bạn nên tự tạo thời điểm Restore nhé.

1. Tạo thời điểm Restore Point

Bước 1: Chuột phải vào My Computer -> Properties -> hộp thoại xuất hiện chọn System protection.

System protection

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện chọn tab System protection -> Creat.

Creat

Trường hợp máy tính của bạn bị ẩn nút Creat bạn có thể làm như sau:

- Kích chọn Configuration.

Configuration

- Hộp thoại xuất hiện lựa chọn Restore System Setting and previous version of file -> OK.

Restore System Setting and previous version of file

Bước 3: Nhập thời điểm cần khôi phục -> Creat. Chú ý định dạng ngày tháng bạn xem trên máy tính của mình như nào thì nhập theo định dạng cho phù hợp.

Creat 2

Bước 4: Quá trình tạo thời điểm thông báo thành công chọn Close.

Close

2. Sử dụng System Restore

Để bắt đầu quá trình Restore bạn làm theo những bước sau:

Bước 1: Vào Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools -> System Restore.

System Restore

Bước 2: Nhấn Next để tiếp tục.

Next

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện -> lựa chọn thời điểm khôi phục -> Next.

Next 2

Bước 4: Để an toàn bạn nên kiểm tra các chương trình và file dữ liệu được Restore lại. Kích chọn Scan for affected programs.

Scan for affected programs

Bước 5: Cuối cùng kích chọn Finish để hoàn thành.

Finish

Bước 6: Sau khi quá trình khôi phục hoàn tất bạn kích chọn Close.

Close 2

3. Quay trở lại quá trình Restore

Trong trường hợp bạn khôi phục lại nhưng hệ thống còn trở nên tồi tệ hơn trước đó thì bạn có thể lựa chọn quay trở lại quá trình Restore. Hoặc trường hợp bạn bị mất file dữ liệu quan trọng có thể làm theo những bước sau:

Bước 1: Vào Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools -> System Restore.

System Restore 2

Bước 2: Hộp thoại xuất hiện có 2 lựa chọn Undo System Restore hoặc bạn có thể lựa chọn Choose a diffirent restore point (lựa chọn ở thời điểm khác).

Undo System Restore

Bước 3: Kích chọn Finish để bắt đầu quá trình khôi phục.

Finish 2

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận