Cách giới hạn tốc độ tải trên máy tính

Với những cách giới hạn tốc độ tải trình bày trong bài viết sau, bạn có thể điều chỉnh băng thông phù hợp và không gây nên tình trạng, nghẽn mạng, chậm lag tới người dùng khác nữa.

Cách giới hạn tốc độ tải trên máy tính

1. Giới hạn tốc độ tải về update trên Windows 10

Bước 1: Bạn click vào Start (1) => Settings (2).

Chọn Settings

Bước 2: Bạn chọn mục Update & Security.

Chọn mục Update & Security

Bước 3: Bạn chọn phần Delivery Optimisation (1) => Advanced options (2).

Chọn Advanced options

Bước 4: Bạn đánh dấu tích vào các mục Download (1)Upload (2). Sau đó, bạn điều chỉnh mức băng thông sao cho phù hợp. Bạn nên thiết lập ở mức dưới 50% để đảm bảo lưu lượng mạng không quá lớn.

Điều chỉnh mức băng thông sao cho phù hợp

2. Giới hạn tốc độ tải trên máy tính với Net Limiter 4

Bước 1: Bạn tải về Net Limiter 4 tại https://www.netlimiter.com/products/nl4

Sau khi mở phần mềm, bạn tìm đến phần mềm đang sử dụng nhiều lưu lượng mạng (1) => click vào nút Download limit (2).

Click vào nút Download limit

Bước 2: Bạn thiết lập mức dung lượng tải cần giới hạn (1) => OK (2).

Thiết lập mức dung lượng tải cần giới hạn

Sau khi giới hạn, bạn sẽ thấy lưu lượng tải giảm dần như thiết lập.

Sau khi giới hạn, bạn sẽ thấy lưu lượng tải giảm dần như thiết lập

Bước 3: Bạn có thể kiểm tra kỹ hơn trong Task Manager bằng cách click chuột phải vào Taskbar (1) => Task Manager (2).

Chọn Task Manager

Bước 4: Bạn chuyển qua thẻ Performance (1) => Ethernet (2) và xem tốc độ mạng hiện tại nếu giảm như thiết lập là thành công.

Chọn Ethernet và xem tốc độ mạng hiện tại nếu giảm như thiết lập là thành công

3. Giới hạn tốc độ tải trên máy tính với TMeter

Bước 1: Bạn tải về TMeter tại http://www.tmeter.ru/en/

Sau khi cài đặt và khởi động lại máy, bạn hãy mở phần mềm lên. Ở lần mở đầu tiên, phần mềm sẽ hiển thị thông báo, bạn nhấn OK để tiếp tục.

Nhấn OK để tiếp tục

Bước 2: Bạn chọn mục Active mode (1) => tích chọn Ethernet (2).

Tích chọn Ethernet

Tiếp theo, bạn chọn Private…. (3) => OK (4).

Chọn Private

Sau đó, bạn nhấp Apply để áp dụng thiết lập.

Nhấp Apply để áp dụng thiết lập

Bước 3: Bạn chuyển qua thẻ Configuration (1) => Process Definitions (2) => Add (3).

Chọn Add

Sau đó, bạn nhập tên phần mềm (4) => click vào biểu tượng (5) để chọn đường dẫn phần mềm cần giới hạn.

Chọn đường dẫn phần mềm cần giới hạn

Bạn tiếp tục chọn file .exe của phần mềm (6) => Open (7).

Chọn file .exe của phần mềm

Và nhấn OK để lưu.

Nhấn OK để lưu

Bước 4: Bạn vào menu Filterset (1) => Add (2) => Filter (3).

Chọn Filter

Và nhấn chọn Add Rule.

Chọn Add Rule

Bước 5: Bạn đặt tên cho lệnh giới hạn (1) => Chọn SourceLocal process (2) => click vào Process Definition và chọn tiến trình bạn đã thêm vào (3). Tiếp theo, bạn nhấn OK (4) để lưu.

Click vào Process Definition và chọn tiến trình bạn đã thêm vào

Bước 6: Quay trở lại bảng Filter Editor, bạn đặt tên cho lệnh giới hạn (1) => tích chọn Enable Speed Limit (2) => thiết lập dung lượng giới hạn (3) bằng đơn vị Kbytes/giây => OK (4).

Thiết lập dung lượng giới hạn

Tiếp theo, bạn click vào Apply.

Click vào Apply

Sau đó, bạn chờ thiết lập hoàn tất là xong.

Bạn chờ thiết lập hoàn tất

Bước 7: Bạn hãy quay lại phần Traffic Counters và kiểm tra tiến trình đã giới hạn thành công hay chưa là xong.

Kiểm tra tiến trình đã giới hạn thành công hay chưa

Với những cách giới hạn tốc độ trên máy tính trong bài viết, máy tính của bạn sẽ không còn tình trạng “hút băng thông” và khiến mạng bị chậm, lag nữa. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận