1 GB, TB, PB bằng bao nhiêu MB

Hầu như bất kì ai sử dụng máy tính hay điện thoại thông minh cũng đều rất quen thuộc với những kí hiệu như MB, GB hay cao hơn nữa là TB, PB. Tuy nhiên nếu không tìm hiểu sâu về tin học, chắc hẳn vẫn có nhiều người chưa nắm rõ công thức chuyển đổi giữa các đơn vị này. Bài viết sau đây sẽ giải đáp cho các bạn biết chính xác 1 GB, TB, PB bằng bao nhiêu MB.

MB, GB, TB, PB là gì?

Xét ví dụ khi đi mua một chiếc laptop hay điện thoại thông minh, chúng ta luôn để ý dung lượng RAM và bộ nhớ ổ cứng, những con số ứng với các đơn vị này càng cao thì máy tính đó càng tốt. Dù vậy, khá nhiều người chỉ biết được đến mức độ đó mà không hiểu được cụ thể MB, GB, TB hay PB là gì.

Để định nghĩa, đầu tiên bạn cần hiểu một thực tế rằng thông tin là một đại lượng không thể đếm được. Vậy nên giống như khối lượng, trọng lượng hay chiều dài,  cần phải có một hệ đơn vị thống nhất để xác định dung lượng thông tin và tính toán trên đó. Và MB, GB, TB hay PB chính là các đơn vị như vậy.

Trên thực tế, hệ đơn vị đo thông tin còn bao gồm rất nhiều đơn vị khác, phổ biến như: bit (b), Byte (B), KiloByte (KB), MegaByte (MB), GigaByte (GB), TeraByte (TB), PetaByte (PB), ExaByte (EB), ZettaByte (ZB), YottaByte (YB), BrontoByte (BB) và GeopByte (GeB)…

MB GB TB PB là gì

1 GB, TB, PB bằng bao nhiêu MB?

Trên phương diện kĩ thuật thông thường, các tiền tố kilo, mega, giga có nghĩa như sau:

1 kilo = 1.000 đơn vị cơ bản

1 mega = 1.000.000 đơn vị cơ bản

1 giga = 1.000.000.000 đơn vị cơ bản

Tuy nhiên trong tin học, chúng ta phải xét ở dạng nhị phân, vì vậy một đơn vị cấp cao hơn sẽ bằng 1.024 (tức 2^10) lần đơn vị liền trước. Cụ thể, nếu coi Byte (1 Byte = 8 bit) là đơn vị cơ bản. chúng ta có các công thức quy đổi như sau:

1 KB = 1.024 B

1 MB = 1.024 KB

1 GB = 1.024 MB

1 TB = 1.024 GB

1 PB = 1.024 TB

1 EB = 1.024 PB

1 ZB = 1.024 EB

1 YB = 1.024 ZB

Như vậy, nếu so sánh với đơn vị MB, chúng ta được:

1 GB = 1.024 MB

1 TB  1.048.576 MB

1 PB = 1.073.741.824 MB

Qua bài viết trên, mình đã giải đáp cho các bạn những thắc mắc về việc quy đổi các đơn vị đo thông tin và trường hợp cụ thể hơn là 1 GB, TB, PB bằng bao nhiêu MB. Chúc các bạn nhanh chóng thành thạo các công thức quy đổi này!

Viết bình luận