Thủ Thuật Văn Phòng

Thủ thuật tin học văn phòng - Chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint, Access, PDF một cách nhanh chóng, hiệu quả. Các thủ thuật, mẹo hay hữu ích cho người dùng tin học văn phòng để nâng cao hiệu suất công việc.

Hướng dẫn dùng PivotTable trong Excel - Cách sử dụng PivotTable

Hướng dẫn dùng PivotTable trong Excel - Cách sử dụng PivotTable

PivotTable là một công cụ dùng để phân tích dữ liệu theo nhiều góc độ và nhiều yêu cầu khác nhau từ một danh sách hay một bảng. Từ khối dữ liệu khổng lồ ban đầu thì PivotTable có thể giúp các bạn tổng hợp dữ liệu theo nhóm và thu gọn các dữ liệu theo yêu cầu của bạn.

Tính toán theo màu nền của ô cell trong Excel

Tính toán theo màu nền của ô cell trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tính tổng các ô dữ liệu theo màu nền của ô cell trong Excel bằng cách xây dựng hàm macro tính toán theo màu nền của cell. Ví dụ: Các màu có giá trị tương ứng. Hãy tính tổng các giá trị tương ứng màu nền của ô.

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Tách số ra khỏi chuỗi trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel mình có gặp một số trường hợp yêu cầu tách chỉ lấy phần số trong 1 chuỗi cho trước, nay đăng bài này chia sẻ với các bạn cách làm này. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tách số từ chuỗi cho trước trong Excel.

Chuẩn hóa chuỗi khi nhấn phím Enter trong Excel

Chuẩn hóa chuỗi khi nhấn phím Enter trong Excel

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các hàm để chuẩn hóa chuỗi khi nhấn phím Enter trong Excel. Hàm này sẽ xóa bỏ kí tự cách ở đầu và cuối dòng, xóa bớt kí 2 kí tự trắng liên tiếp giữa các từ. Đặc biệt viết hoa chữ cái đầu tiên ở mỗi từ điều này rất phù hợp khi nhập trường họ tên.