Kiến Thức Chung

Thanh mai trúc mã là gì?

Thanh mai trúc mã là gì?

Người ta thường gọi gọi những cặp đôi quen biết từ thuở nhỏ là “Thanh mai trúc mã”.

Giờ vàng là gì?

Giờ vàng là gì?

“Giờ vàng” thường được hiểu theo nghĩa là một thời điểm đặc biệt, cao điểm, quan trọng.