Thủ Thuật Excel

Thủ thuật Excel - Tổng hợp các bài hướng dẫn sử dụng Excel từ cơ bản đến nâng cao. Nếu bạn nào mới bắt đầu học Excel thì có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng toàn bộ các hàm và công thức Excel tại đây.

Hàm WEIBULL - Hàm trả về phân bố Weibull trong Excel

Hàm WEIBULL - Hàm trả về phân bố Weibull trong Excel

Hàm thực hiện tính toán và trả về phân bố Weibull. Dựa vào phân bố này để phân tích độ tin cậy trên lý thuyết ví dụ như tính toán tuổi thọ trung bình của thiết bị hoặc được sử dụng trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn và dự báo thời tiết.