Hiragana

Thủ thuật Hiragana, hướng dẫn Hiragana, tổng hợp các bài viết về Hiragana

Bảng chữ cái Hiragana chuẩn 2021

Bảng chữ cái Hiragana chuẩn 2021

Hiragana là một trong ba bảng chữ cái tiếng Nhật, cùng với Katakana và Kanji làm nên bảng chữ cái tiếng Nhật đầy đủ.