Chu Vi Hình Tròn

Thủ thuật Chu Vi Hình Tròn, hướng dẫn Chu Vi Hình Tròn, tổng hợp các bài viết về Chu Vi Hình Tròn

Cách tính chu vi hình tròn

Cách tính chu vi hình tròn

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách tính chu vi hình tròn. Chu vi hình tròn được tính bằng hai lần tích của bán kính nhân với hằng số pi. Hay nói cách khác chu vi hình tròn bằng tích của đường kính với hằng số pi: