Biểu Đồ Tròn

Thủ thuật Biểu Đồ Tròn, hướng dẫn Biểu Đồ Tròn, tổng hợp các bài viết về Biểu Đồ Tròn

Cách vẽ biểu đồ tròn trong Excel

Cách vẽ biểu đồ tròn trong Excel

Biểu đồ tròn giúp các bạn biểu thị kích cỡ các mục trong một chuỗi dữ liệu, tỷ lệ với tổng các mục. Các điểm dữ liệu trong biểu đồ hình tròn được biểu thị dưới dạng phần trăm của toàn bộ hình tròn.