Biểu Đồ Đường

Thủ thuật Biểu Đồ Đường, hướng dẫn Biểu Đồ Đường, tổng hợp các bài viết về Biểu Đồ Đường

Cách vẽ biểu đồ đường trong Excel

Cách vẽ biểu đồ đường trong Excel

Biểu đồ đường biểu thị các dữ liệu liên tục theo thời gian trên trục được chia độ đều vì vậy biểu đồ đường phù hợp để biểu thị các khuynh hướng dữ liệu tại các khoảng thời gian bằng nhau như tháng, quý hoặc năm.