Hàm SQRT trả về căn bậc hai của một số dương trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel giúp các bạn nhanh chóng tính căn bậc hai của một số bất kỳ mà các bạn muốn. Cú pháp và cách sử dụng hàm rất đơn giản nhưng nếu bạn nào chưa biết thì cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Hàm SQRT trong Excel 1

Bài viết mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm SQRT() trong Excel.

Mô tả

Hàm SQRT() trả về căn bậc hai của một số dương.

Cú pháp

=SQRT(number)

Trong đó:

number là một số dương mà các bạn muốn tìm căn bậc hai của nó.

Nếu number là số âm thì hàm SQRT() sẽ báo lỗi #NUM!.

Ví dụ

Tìm căn bậc hai của các số: 3, -3, 0, 0.5.

Vì -3 là số âm nên hàm trả về lỗi #NUM! còn các số khác sẽ được trả về giá trị căn bậc hai của chúng.

Hàm SQRT trong Excel 2

Bài viết đã trình bày cú pháp và cách sử dụng hàm SQRT() trong Excel, hi vọng bài viết sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về hàm SQRT(). Chúc các bạn thành công!

Bình luận (1)

  1. avatar
    Lê Luậnon July 10, 2016

    Sao khi dùng =Sqrt(a3+b3) tự động ra =SQRT([@x]+[@y]) ? mặc dù kết quả vẫn trúng.

Viết bình luận