Cách chèn khoảng trống (dấu cách) trong HTML

Cách chèn khoảng trống (dấu cách) trong HTML

Thông thường khi soạn thảo văn bản sử dụng kí tự dấu cách bạn chỉ cần sử dụng phím Space trên bàn phím. Tuy nhiên trong html muốn sử dụng kí tự dấu cách bạn cần phải nhập kí tự khác không thể sử dụng phím Space để thay thế.

Cách tính độ lệch chuẩn

Cách tính độ lệch chuẩn

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách tính độ lệch chuẩn trong việc đo lường sự biến thiên. Độ lệch chuẩn cho ta biết về sự biến thiên, từng giá trị quan sát có mối liên hệ tập trung như thế nào xung quanh giá trị trung bình.