Các mẫu đơn xin nghỉ phép hay nhất

Các mẫu đơn xin nghỉ phép hay nhất

Trong quá trình làm việc trong các cơ quan nhà nước, các công ty … bạn không may bị ốm đau, hay cần đi du lịch với gia đình, đi đám cưới, đi ma chay, chuẩn bị sinh nở hay vì một lý do đột xuất nào đó mà bạn cần nghỉ phép.

Các mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất

Các mẫu đơn xin nghỉ việc viết tay hay nhất

Nếu bạn làm ở các công ty, các cơ quan xí nghiệp nhà nước, giáo viên của các trường học… mà muốn nghỉ việc thì chắc chắn bạn cần phải viết một đơn xin nghỉ việc để gửi đến Ban Giám đốc, lãnh đạo Công ty.

Hàm RANK.EQ - Hàm trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số, trả về thứ hạng cao nhất khi nhiều giá trị cùng 1 thứ hạng trong Excel

Hàm RANK.EQ - Hàm trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số, trả về thứ hạng cao nhất khi nhiều giá trị cùng 1 thứ hạng trong Excel

Hàm RANK.EQ: Hàm trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số với kích cỡ của số đó nằm trong mối tương quan với các giá trị khác. Nếu nhiều giá trị có cùng 1 thứ hạng -> hàm trả về thứ hạng cao nhất. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Execl 2010 trở đi.