Hàm DATEDIF() (tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước) trong Excel

Hàm DATEDIF() (tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước) trong Excel

Hàm DATEDIF() giúp các bạn tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước. Các bạn có thể sử dụng hàm này từ Excel 2003 trở lên các phiên bản mới, hàm DATEDIF() không có trong danh sách các hàm của Excel nên khi nhập =DATEDIF thì hàm cũng không được hiển thị trong danh sách hàm của Excel.

Hàm SEARCH() và SEARCHB() trong Excel

Hàm SEARCH() và SEARCHB() trong Excel

Hàm SEARCH() và hàm SEARCHB() là hai hàm giúp các bạn xử lý chuỗi trong Excel. Khi các bạn cần tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi văn bản con trong một chuỗi văn bản mà không phân biệt chữ hoa hay chữ thường thì các bạn sử dụng hàm SEARCH() hay SEARCHB().

Hàm RIGHT() và RIGHTB() trong Excel

Hàm RIGHT() và RIGHTB() trong Excel

Hàm RIGHT() trả về kết quả là một hoặc nhiều ký tự cuối cùng trong chuỗi văn bản dựa vào số lượng ký tự mà các bạn đưa ra. Hàm RIGHT() luôn đến mỗi ký tự là 1 dù là byte đơn hay byte kép hay ngôn ngữ mặc định là gì.

Hàm LEN() và LENB() trong Excel

Hàm LEN() và LENB() trong Excel

Hàm LEN() trả về số ký tự trong chuỗi văn bản đầu vào. Hàm LENB() trả về số byte dùng để biểu thị các ký tự trong chuỗi văn bản đầu vào. Hàm LENB chỉ đến 2 byte cho mỗi ký tự khi ngôn ngữ mặc định là một trong các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS.

Hàm UNICHAR() và UNICODE() trong Excel

Hàm UNICHAR() và UNICODE() trong Excel

Hàm UNICHAR() và hàm UNICODE() được sử dụng cho bảng mã UNICODE, các bạn có thể lấy về ký tự Unicode từ giá trị số đầu vào với hàm UNICHAR() và ngược lại lấy về giá trị số từ ký tự Unicode đầu vào với hàm UNICODE().

Hàm REPLACE và REPLACEB (thay thế một phần của chuỗi văn bản đầu vào) trong Excel

Hàm REPLACE và REPLACEB (thay thế một phần của chuỗi văn bản đầu vào) trong Excel

Hàm REPLACE() giúp các bạn thay thế một phần của chuỗi văn bản đầu vào bằng một chuỗi văn bản khác, dựa vào số ký tự do các bạn chỉ định. Hàm này được sử dụng trong các ngôn ngữ sử dụng bảng mã byte đơn (SBCS). Hàm REPLACE() luôn đếm mỗi ký tự là 1 cho dù đó là byte đơn hay byte kép bất kể ngôn ngữ mặc định là gì.

Hàm PROPER trong Excel

Hàm PROPER trong Excel

Hàm PROPER() giúp viết hoa chữ thứ nhất trong một chuỗi văn bản nếu trước nó là một ký tự không phải chữ (ví dụ khoảng trắng) và chuyển đổi tất cả các chữ khác thành chữ thường.

Hàm TRIM (hàm loại bỏ khoảng trắng trong văn bản) trong Excel

Hàm TRIM (hàm loại bỏ khoảng trắng trong văn bản) trong Excel

Khi dữ liệu các bạn sao chép hay tải trên mạng về xuất hiện rất nhiều các khoảng trắng dư thừa, các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian nếu thao tác thủ công xóa các khoảng trắng đó. Hàm TRIM sẽ giúp các bạn loại bỏ các khoảng trắng một cách nhanh chóng với số lượng dữ liệu nhiều.

Hàm CONCATENATE (hàm nối chuỗi) trong Excel

Hàm CONCATENATE (hàm nối chuỗi) trong Excel

Sử dụng hàm CONCATENATE khi các bạn muốn nối các chuỗi văn bản có sẵn thành một chuỗi văn bản đầy đủ, duy nhất. Để biết cú pháp và cách sử dụng hàm CONCATENATE các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Hàm ABS (tính giá trị tuyệt đối) trong Excel

Hàm ABS (tính giá trị tuyệt đối) trong Excel

Khi các bạn cần tính giá trị tuyệt đối cho các số trong bảng tính Excel, các bạn có thể sử dụng hàm ABS để tính toán. Hàm ABS giúp các bạn tính giá trị tuyệt đối của một số, một biểu thức hay tham chiếu chứa số.

Cách viết giá trị phân số trong Excel

Cách viết giá trị phân số trong Excel

Đôi khi các bạn nhập phân số vào các ô dữ liệu Excel nhưng nó lại hiển thị về dạng thời gian. Các bạn chưa biết phải xử lý ra sao để dữ liệu nhập vào được hiển thị dưới dạng phân số.

Ẩn/hiện thanh công thức (Formula Bar) trong Excel

Ẩn/hiện thanh công thức (Formula Bar) trong Excel

Nhiều khi đang tính toán, xử lý dữ liệu các bạn vô tình làm ẩn thanh công thức trong Excel mà không hay biết, đến khi cần sử dụng các bạn không biết phải làm sao để hiển thị lại thanh công thức đó.

Hàm MIN, MAX (hàm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất) trong Excel

Hàm MIN, MAX (hàm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất) trong Excel

Hàm trả về giá trị lớn nhất (MAX) và hàm trả về giá trị nhỏ nhất (MIN) là hai hàm thống kê thông dụng được rất nhiều người sử dụng trong quá trình thao tác, xử lý dữ liệu trong Excel. Nếu chưa biết cú pháp hay cách sử dụng của hai hàm MIN và hàm MAX thì các bạn có thể theo dõi bài viết dưới đây.

Sử dụng Sparklines trong Excel

Sử dụng Sparklines trong Excel

Spark Lines trong Excel chính là một biểu đồ nhỏ (mini) mà các bạn có thể đặt vào bên trong các ô để quan sát dữ liệu và biểu đồ trên cùng một bảng. Các bạn có thể biết nhiều đến cách sử dụng các Charts trong Excel nhưng có lẽ ít bạn biết đến Sparklines.

Ẩn giá trị 0 trong Excel

Ẩn giá trị 0 trong Excel

Trong quá trình làm việc với bảng tính Excel, vì những lí do nào đó mà đôi khi các bạn muốn ẩn hết các giá trị bằng 0. Để làm được điều này chỉ cần thao tác các bước rất đơn giản, nhưng nếu không để ý các bạn có thể chưa biết cách làm.