Tính toán dữ liệu trong PivotTable trong Excel

Tính toán dữ liệu trong PivotTable trong Excel

Việc tạo báo cáo thống kê sử dụng PivotTable chủ yếu thông qua các con số: tổng hợp số lượng, doanh số cao nhất, thấp nhất…Chính vì vậy việc tính toán trong PivotTable dựa trên việc tính toán các con số.

Căn bản về Excel Services trong Excel

Căn bản về Excel Services trong Excel

Excel Service là công nghệ SharePoint mở rộng Excel bằng cách sử dụng công nghệ máy chủ. Nó cho phép người dùng truy cập cửa sổ làm việc từ trình duyệt ngay cả khi máy tính của bạn không có Excel.

Các kỹ năng Office cơ bản trong Excel

Các kỹ năng Office cơ bản trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách giúp các bạn Làm quen nhanh với hệ thống Excel 2013. Để làm quen nhanh với hệ thống Office 2013 cần nắm rõ vấn đề sau.

Bảo vệ thông tin an toàn trong Excel

Bảo vệ thông tin an toàn trong Excel

Thông tin của bạn và tất cả các máy tính khác luôn nằm trong mối đe dọa nguy hiểm. Có rất nhiều người đang cố tính thâm nhập vào các máy tính nhằm tư lợi hoặc với một mục đích nào đó.

Làm quen với PivotTable reports trong Excel

Làm quen với PivotTable reports  trong Excel

Bài viết dưới đây giúp các bạn làm quen với PivotTable reports trong Excel 2013 một cách chính xác và nhanh nhất. Để có thể am hiểu tường tận về PivotTable reports hãy tìm hiểu vấn đề sau.

Cách tạo biểu đồ trong Excel

Cách tạo biểu đồ trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách tạo biểu đồ trong Excel 2013. Để tạo được 1 biểu đồ nhanh và chính xác nhất trong Excel cần nắm rõ những nội dung sau.

Cách nhập công thức trong Excel

Cách nhập công thức trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách nhập công thức và một số hàm cơ bản trong Excel 2013. Để thuận tiện cho công việc sau này bạn nên tìm hiểu kỹ những nội dung sau đây.

Hướng dẫn làm quen với Excel

Hướng dẫn làm quen với Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết các kỹ năng và kiến thức cần thiết giúp bạn có thể làm quen nhanh với Excel 2013/2016. Để có thể làm quen nhanh với Excel 2013/2016 bạn cần phải nắm rõ 1 số điểm cơ bản sau.